SİSTEMLER
 

1.Bölüm

GENELDE MAKAM VE MAKAMIN KURULUŞU

Türk Mûsikîsinde Aralıklar
 
1) Sistemci Okul (Urmevî-Merâgî Sistemi)
 
     A) Safiyüddin Urmevî'de Aralıklar
             a) Küçük Aralıklar
             b) Büyük Aralıklar ve Cinsler
     B) Abdülkadir Merâgî'de Aralıklar
             a) Küçük Aralıklar
             b) Büyük Aralıklar ve Cinsler
     C) Sistemci Okulda Aralıklar
             a) Ana Makamlar
             b) Âvâzeler
             c) Şubeler
             d) Kantemiroğlu 'nda Makam ve Terkibat
             e) Abdülbâki Nâsır Dede'de Makam ve Terkibat
 
2) Rauf Yekta Bey Sistemi
             a) Büyük Aralıklar
             b) Orta Aralıklar
             c) Küçük Aralıklar
 
3) Dr.Suphi Ezgi Sisteminde Aralıklar
 
4) Hüseyin Sadettin Arel'de Aralıklar
             a) Büyük Aralıklar 
             b) Küçük Aralıklar 
 
5) Abdülkadir Töre-M. Ekrem Karadeniz Sistemi
 
 

2.Bölüm

SEKİZLİNİN KURULUŞU, MÜLÂYEMET VE MÜNÂFERET 

 
1) Sekizlinin (Dizinin) Kuruluşu
     A) Sekizlinin Kuruluşu
             a) Sistemci Okulda ve Rauf Yekta Beyde
             b) Arel-Dr.Ezgi Sisteminde
             c) Abdülkadir Töre-M. Ekrem Karadeniz'de
     B) Ana Dizinin Şekli
             a) Sistemci Okulda ve Rauf Yekta Beyde
             b) Arel-Dr. Ezgi Sisteminde
             c) Abdülkadir Töre-M. Ekrem Karadeniz'de
2) Dizilerde Mülayemet-Münaferet
     A) Sistemci Okulda
     B) Rauf Yekta Beyde
     C) Arel-Dr. Ezgi Sisteminde
 
 

3.Bölüm

MAKAMIN KURULMASI VE TARİFLERİ

1) Sistemci Okulda
2) Rauf Yekta Bey Sisteminde
3) Arel-Dr. Ezgi Sisteminde
4) Başka Tarifler ve Değerlendirme
 
 

4.Bölüm

MAKAMLARDA PERDELER VE GENİŞLİK (VÜS'AT)

1) Karar (Durak) Perdesi 
2) Güçlü Perdesi 
3) Tiz Durak Perdesi 
4) Yeden Perdesi 
5) Genişlik (Vüs'at) 
 
 

5.Bölüm

MAKAMLARDA SEYİR, ÇEŞNİ VE GEÇKİ

1) Seyir
2) Çeşni
3) Geçki
 
 

6.Bölüm

MAKAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

 
1. Kısım: GENELDE MAKAM SINIFLANDIRILMASI
    A) Sistemci Okulda
    B) Rauf Yekta Beyde
    C) Arel-Dr. Ezgi Sisteminde
    D) Abdülkadir Töre-M. Ekrem Karadeniz'in Görüşleri
 
2. Kısım: ÖZELDE MAKAM SINIFLANDIRILMASI
1) Basit Makamlar
    A) Arel-Dr. Ezgi Sisteminde Basit Makamlar 
            a) Dr. Ezgi 'de Basit Makamlar 
            b) Arel'de Basit Makamlar 
    B) Rauf Yekta Beyde Basit Makamlar 
    C) Töre-Karadeniz'de Basit Makamlar
 
2) Mürekkep Makamlar
     A) Sistemci Okulda Terkibat 
           a) Kantemiroğlu'nda Terkibat 
           b) Abdülbâki Nasır Dede'de Terkibat 
    B) Rauf Yekta Beyde Mürekkep Makamlar 
    C) Töre-Karadeniz'de Mürekkep Makamlar 
    D) Arel-Dr. Ezgi Sisteminde Mürekkep Makamlar 
          a) Dr. Suphi Ezgi'de Mürekkep Makamlar 
          b) Arel'de Mürekkep Makamlar 
 
3) Şed Makamlar 
    A) Sistemci Okulda Şed ve Şed Makam
    B) Rauf Yekta Beyde Şed ve Şed Makam
    C) Arel-Dr. Ezgi Sisteminde Şed ve Şed Makam 
 
 

 

 

MAKÂMLAR

 

Çargâh

Bûselik

Kürdî

Rast

Uşşak

Hüseynî

Nevâ

Hicaz

Hümâyun

Uzzâl

H.Zirgüle

Karcığar

Sûzinâk

Beyâtî

Muhayyer

Tâhir

Hüzzam

Segâh

Mâhur

Nihâvend

Nikriz

Sultânî Yegâh

Şedaraban
Nev'eser
Irak
Ferahnâk
Evc
Hicazkâr
Kürdîli-Hicazkâr
Sabâ
Sûzidil
Muhayyer-Kürdî
Acem-Kürdî
Sabâ Zemzeme
Şehnaz
Acemaşîran
Ferahfezâ Makamı
Gerdâniye
Evcârâ
Bestenigâr
Acem
Yegâh
Hisar
Şevkefzâ
Şevkütarâb
Zirgüleli Sûzinak
Sûzidilârâ
Sazkâr
Zâvil
Pesendîde
Nişâburek
Isfahan
Beyâtî Arâban
Dügâh
Müstear
Hisar Bûselik
Şehnaz Bûselik
Tâhir Bûselik