Klâsik Türk Mûsıkîsi İşaretleri (Aralıklar)
Klâsik Türk Mûsıkîsi Ses perdeleri